Bezorging door heel Nederland Optimaal rijcomfort Premium onderdelen 30 dagen bedenktijd

Modelformulier voor ontbinding/herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden/herroepen.

Aan:
Spark Bike B.V.
Smitspol 14-H
3861RS Nijkerk
info@sparkbike.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*) / Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.